۸۵۰ هزار نفر تحت پوشش بیمه کارگران ساختمانی/ بودجه فقط برای ۳۰ درصد از بیمه شدگان - ملت بیدار آنلاین

۸۵۰ هزار نفر تحت پوشش بیمه کارگران ساختمانی/ بودجه فقط برای ۳۰ درصد از بیمه شدگان

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی گفت: اکنون ۸۵۰ هزار نفر تحت پوشش بیمه کارگران ساختمانی هستند در حالی که با توجه به منابع برای ۷۰ درصد آنها کسری وجود دارد و فقط برای ۳۰ درصد از بیمه شدگان منابع اعتبار داریم.

بالا