۷۰ درصد مدارس استثنایی با مشارکت خیرین ساخته شده است | پایگاه تحلیلی خبری ملت بیدار آنلاین