۶۰۰ میلیارد تومان بودجه برای ترمیم راه‌های استان قزوین اختصاص یافت | پایگاه تحلیلی خبری ملت بیدار آنلاین