۵۸۰۰ مراقب سلامت در مدارس فعالیت می‌کنند | پایگاه تحلیلی خبری ملت بیدار آنلاین