۵۷ زندانی ناآرامی‌های اخیر البرز آزاد شدند - ملت بیدار آنلاین

۵۷ زندانی ناآرامی‌های اخیر البرز آزاد شدند

رئیس کل دادگستری استان البرز گفت: پس از دستور ویژه رئیس قوه قضائیه مبنی بر مساعدت و معاضدت در آزادی زندانیانی که شرایط بهره مندی از ارفاقات قانونی را دارند، ۵۷ نفر از زندانیان استان البرز از زندان آزاد شدند.

بالا