• ۴۰۸ مدرسه کانکسی در آذربایجان‌شرقی!

    استاندار آذربایجان شرقی گفت: به تعداد ۴۰۸ مدرسه کانکسی در مناطق محروم استان ما وجود دارد که باید تا دو سال آینده این مدارس کانکسی جمع آوری شده و دیگر چنین مدارسی وجود نداشته باشد.