۱۱ هزار میلیارد تومان صرف تسویه اوراق دولت قبل شده است | پایگاه تحلیلی خبری ملت بیدار آنلاین