• تصاویر آخرالزمانی از گرد و خاک اردبیل

    مدیر سلامت محیط و کار معاونت ‌بهداشتی علوم پزشکی اردبیل ‌با بیان اینکه گرد و غبار شدید آسمان اردبیل را در بر گرفت، گفت: وضعیت هوا در مرز خطرناک قرار گرفته است.