کشتی - ملت بیدار آنلاین

امید نوروزی: اجرای حکم ابطال انتخابات هیئت کشتی استان فارس نیازمند پیگیری جدی است

امید نوروزی قهرمان اسبق المپیک با اشاره به اینکه روند اجرایی برگزاری انتخابات هیئت کشتی استان فارس مطابق دستورنامه و آیین‌نامه نبود و حدود ۱۳ تخلف صورت گرفته و حکم ابطال آن اجرایی نمی‌شود، گفت: با اجرای حکم ابطال، بایستی انتخابات هیات کشتی هرچه سریعتر با قانون و مقررات مربوطه برگزار شود.

بالا