ژاپن در حال مذاکره با آمریکا و اروپا برای ممنوعیت واردات نفت روسیه | پایگاه تحلیلی خبری ملت بیدار آنلاین