چک تضمین شده سامانه صیاد - ملت بیدار آنلاین

چک‌های تضمینی از امروز شناسه صیادی دارند

تمامی چک های تضمین شده از امروز سه شنبه ۱۷ خردادماه سالجاری مجهز به شناسه صیادی ۱۶ رقمی شدند و بانک ها موظف هستند در زمان صدور چک تضمین شده اطلاعات اینگونه چک ها را در سامانه صیاد ثبت و تایید کنند.

بالا