چهار سند همکاری بین ایران و سوریه امضاء شد/حمل و نقل و تبادلات مالی موانع اصلی پیش روی تبادلات اقتصادی دو کشور - ملت بیدار آنلاین

بالا