چهارقلو - ملت بیدار آنلاین

زندگی شیرین یک پدر ۲۷ ساله کرمانی با پنج فرزند/ خودم، فرزندانم و زندگیم، فدای حضرت آقا

پدر چهار قلوهای کرمانی می‌گوید: فرزندانم را در مسیر ولایت بزرگ می‌کنم، از همین حالا آنها را در مسیری هدایت می‌کنم که افتخاری برای این خاک شوند و برای نظام خدمت کنند، خودم، فرزندانم و همه زندگی‌ام، فدای یک تار موی حضرت آقا.

بالا