چمران - ملت بیدار آنلاین

سطل زباله چند؟
چمران رئیس شورای شهر تهران: تهیه مجدد مخازن زمان می‌برد و هزینه هر مخزن نیز ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومان است.

بالا