چطور بی تدبیری بیمه سلامت کشور معلولان را به درد سر انداخته است - ملت بیدار آنلاین

چطور بی تدبیری بیمه سلامت کشور معلولان را به درد سر انداخته است

رئیس کمیته بهزیستی و توانبخشی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی گفت: یکصد میلیارد تومان اعتبار برای پوشش خدمات درمانی افراد دارای معلولیت اختصاص و در حساب بیمه سلامت کشور قرار گرفت، متاسفانه با کم کاری مسئولان بیمه سلامت فقط ۲۴۰ میلیون تومان آن هزینه شد.

بالا