چرا سن بازنشستگی افزایش یافت؟ - ملت بیدار آنلاین

چرا سن بازنشستگی افزایش یافت؟

رئیس کمیته اشتغال و روابط کار کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: به دو دلیل عمده افزایش سن بازنشستگى مطرح شده است؛ یکى چالش پیش روى صندوق‌هاى  بازنشستگى و دیگرى استفاده بهینه از نیروى کار فعال است.

بالا