چرا باید پاسخ شرارت‌های صهیونیست‌ها را می‌دادیم؟ - ملت بیدار آنلاین

چرا باید پاسخ شرارت‌های صهیونیست‌ها را می‌دادیم؟

کارشناسان مسائل دفاعی معتقدند جمهوری اسلامی با حمله به مرکز شرارت صهیونیست‌ها در اربیل، نشان داد که بر سر امنیتش با هیچ کسی شوخی ندارند و از هر نقطه‌ای علیه امنیت و منافع کشور اقدامی صورت گیرد، همان نقطه مورد هدف قرار خواهد گرفت.

بالا