چرا امام خمینی حکم به اعدام سلمان رشدی داد؟ - ملت بیدار آنلاین

چرا امام خمینی حکم به اعدام سلمان رشدی داد؟

خبرمهم: سلمان رشدی یک مرتد عادی نبود و امام خمینی (ره) برایش حکم ارتداد صادر کرد و تنها به فتوا اکتفا نکرد. او علاوه بر علنی کردن کفریات خود به صورت سازمان دهی شده آن را در جهان تبلیغ کرد.

بالا