پیگیری ساخت بیمارستان ۲۰۰ تخت خوابی در شهر جدید هشتگرد/ مذاکره برای تأمین حقابه استان از دو سد طالقان و کرج/ رایزنی برای حل مشکل دریافت سند رسمی اراضی منطقه آسارا - ملت بیدار آنلاین

پیگیری ساخت بیمارستان ۲۰۰ تخت خوابی در شهر جدید هشتگرد/ مذاکره برای تأمین حقابه استان از دو سد طالقان و کرج/ رایزنی برای حل مشکل دریافت سند رسمی اراضی منطقه آسارا

اعضای مجمع نمایندگان استان البرز در مجلس شورای اسلامی در سرکشی به حوزه انتخابیه، به صورت گسترده ضمن بازدید و بررسی مشکلات بخش های صنعتی استان البرز، نشست هایی را با مسئولان مربوطه جهت حل مشکلات حوزه های انتخابیه برگزار کردند.

بالا