پیگیری افزایش سهمیه قیر رایگان، کمک در تامین خودروهای خدماتی و خودروهای عمرانی برای نهبندان و سربیشه - ملت بیدار آنلاین

پیگیری افزایش سهمیه قیر رایگان، کمک در تامین خودروهای خدماتی و خودروهای عمرانی برای نهبندان و سربیشه

نماینده مردم نهبندان و سربیشه در مجلس در دیدار با رییس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور از پیگیری افزایش سهمیه قیر رایگان، کمک در تامین خودروهای خدماتی و خودروهای عمرانی برای حوزه انتخابیه خود خبر داد.

بالا