پیام امیرعبداللهیان به همتای آذربایجانی - ملت بیدار آنلاین

پیام امیرعبداللهیان به همتای آذربایجانی

وزیر امور خارجه در پیامی به همتای خود با بیان اینکه همواره از تمامیت ارضی جمهوری آذربایجان حمایت کرده ایم، اعلام کرد: ظرفیت های دو کشور و فرصت های جدید ناشی از آزادسازی اراضی جمهوری آذربایجان افقهای جدیدی را برای تحکیم مناسبت ترسیم می کند.

بالا