پشتیبانی وزارت خارجه برای توسعه دیپلماسی شهری ضروری است - ملت بیدار آنلاین

پشتیبانی وزارت خارجه برای توسعه دیپلماسی شهری ضروری است

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با تاکید بر توانایی مسئولان محلی برای توسعه روابط با همسایگان به دلیل شناختی که از ظرفیت‌ها دارند، گفت: علی رغم گذشته در سایه سیاست همسایگی دولت و با تفویض اختیار به استانداران این کار در دولت سیزدهم انجام گرفته اما پشتیبانی وزارت خارجه برای توسعه دیپلماسی شهری ضروری است.

بالا