پروفسور عبدالکریم زارع - ملت بیدار آنلاین

دانشمند برتر جهان: حمایت دشمنان از مرحوم امینی بهانه است/ دشمن ذلت ایران و ایرانی را می‌خواهد

دانشمند برتر جهانی گفت: هدف دشمنان حمایت از مرحوم امینی نیست، آن‌ها پیشرفت و امنیت ایران را نمی‌خواهند، بلکه قدرت طلبی خود و ذلت ایران و ایرانی را می‌خواهند و تنها راه رسیدن به اهداف شوم خود را نابودی جمهوری اسلامی می‌دانند.

بالا