پایتخت | پایگاه تحلیلی خبری ملت بیدار آنلاین

کشفِ بزرگترین سرقت در کوتاه ترین مدت درسایه سرعت ، دقت وقدرت کارآگاهانِ زبده پایتخت

دانشهای ضمنی و الگوهای ذهنی درکنارِ اقداماتِ عینی باجمع آوری اطلاعات و اشراف همه جانبه و تجزیه و تحلیل داده ها در سایه تلاشِ افسران و کارآگاهانِ زبده پلیس هماره رمز موفقیت درکشفِ کوتاه مدت از جرائم می باشد.