پارلمان اروپا - ملت بیدار آنلاین

سرمدی: ترفندهای اروپایی ها جلوی پیشرفت ایران را نمی گیرد

کیومرث سرمدی در گفت و گو با ملت بیدار آنلاین، درباره اقدام اخیر پارلمان اروپا در قطع ارتباط مستقیم خود با ایران بیان کرد: در طول سال‌های بعد از انقلاب و فرازهای مختلف تاریخ انقلاب اسلامی، اروپایی‌ها همواره نگاه تقابلی و شیطنت آمیز را نسبت به ما داشته‌اند. وی در ادامه تصریح کرد: با بررسی

بالا