مالیات | پایگاه تحلیلی خبری ملت بیدار آنلاین

آژیر «خانه‌های خالی» در پایتخت

رئیس سازمان امور مالیاتی با حضور در شورای شهر تهران، عملکرد قابل دفاعی از «مالیات بر خانه خالی» ارائه نکرد. در این جلسه اعضا ی شورای شهر برای رفع تهدید آپارتمان‌های بلااستفاده خواستار اقدام سیاستی دولت شدند.

پایانه‌های فروشگاهی از فرارهای مالیاتی جلوگیری می‌کند

نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: بر اساس آمار موجود در چند ماه اخیر حدود ۲.۲ میلیون نفر مودی و اشخاص حقیقی و حقوقی جدید شناسایی شدند که قبلاً مالیات پرداخت نمی‌کردند، این موضوع نشاندهنده ضرورت وجود سیستم‌های هوشمند همانند پایانه‌های فروشگاهی در سیستم مالیاتی کشور است.

تبعات لغو معافیت مالیاتی

از ابتدای تشکیل مناطق آزاد در ایران تاکنون، سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی این مناطق به تنها مزیتی که دلخوش بودند، معافیت مالیاتی بیست‌ساله بود که اکنون پیشنهاد حذف آن از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی مطرح شده است. این معافیت، حداقل مشوقی است که می‌‌‌توانست سرمایه‌گذاران را قانع کند تا در مناطق آزادی بمانند و باعث اشتغال‌زایی ‌و رونق و آبادانی آن مناطق و به تبع آن، کل کشور شوند.