فعالیت برنامه ای سازمان برنامه و بودجه کشور در دهه های اخیر تضعیف شده است | پایگاه تحلیلی خبری ملت بیدار آنلاین