“فرمانده قرارگاه اقتصادی” قدرت لازم برای تدابیر ویژه و اتخاذ تصمیمات را ندارد | پایگاه تحلیلی خبری ملت بیدار آنلاین