فرسودگی قطارهای مترو و خالی بودن انبارها | پایگاه تحلیلی خبری ملت بیدار آنلاین