عکس سقوط جنگنده روسی هم جعلی از آب درآمد | پایگاه تحلیلی خبری ملت بیدار آنلاین