عملکرد مالی بودجه ۱۴۰۰ با حضور خزانه‌دار کشور بررسی می‌شود/بررسی اعتبارات و برنامه‌های جهاد کشاورزی با حضور ساداتی نژاد | پایگاه تحلیلی خبری ملت بیدار آنلاین

عملکرد مالی بودجه ۱۴۰۰ با حضور خزانه‌دار کشور  بررسی می‌شود/بررسی اعتبارات و برنامه‌های جهاد کشاورزی با حضور ساداتی نژاد

کمیسیون برنامه و بودجه مجلس طی هفته آینده، ضمن بررسی عملکرد مالی بودجه ۱۴۰۰ را با حضور خزانه‌دار کل کشور، اعتبارات و برنامه‌های وزارت جهاد کشاورزی را با حضور وزیر مربوطه بررسی خواهد کرد.