عمر مفید سد قلعه چای در حال اتمام است اما هنوز آبی به مراغه نرسیده است | پایگاه تحلیلی خبری ملت بیدار آنلاین