طرح صیانت | پایگاه تحلیلی خبری ملت بیدار آنلاین

عقب نشینی دوباره صیانت به مرکز پژوهش های مجلس

اعضای کمیسیون مشترک حمایت از حقوق کاربران در دوازدهمین جلسه کمیسیون مصوب کردند که طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی برای اعمال پیشنهادهای کارشناسی و بررسی بیشتر به مرکز پژوهش‌های مجلس بازگردد.