طرح شفافیت وارد مرحله جدید سازنده و قابل دفاع می شود | پایگاه تحلیلی خبری ملت بیدار آنلاین