طرح ساماندهی بازار خودرو شرایط بهره مندی افراد از خودروی ارزان قیمت را فراهم می کند | پایگاه تحلیلی خبری ملت بیدار آنلاین