طبق آموزه‌‌های دینی اگر طاقت کسی کم شد، مؤمنین باید او را به صبر دعوت کنند | پایگاه تحلیلی خبری ملت بیدار آنلاین