طالبان اهانت به قرآن کریم در سوئد را محکوم کرد | پایگاه تحلیلی خبری ملت بیدار آنلاین