ضرورت توجه جدی وزارت ارتباطات به مناطق محروم و روستایی در خصوص پوشش اینترنت و ارتباط تلفن همراه و ثابت | پایگاه تحلیلی خبری ملت بیدار آنلاین