ضرورت تامین بخشی از هزینه های انتقال آب از سوی شرکت های صنعتی معدنی کرمان | پایگاه تحلیلی خبری ملت بیدار آنلاین