ضرورت تاسیس پارک علم و فناوری در دانشگاه حکیم سبزواری | پایگاه تحلیلی خبری ملت بیدار آنلاین