ضرورت اقدام جدی و عاجل وزارت خارجه برای دریافت حقآبه کشورمان از افغانستان | پایگاه تحلیلی خبری ملت بیدار آنلاین

ضرورت اقدام جدی و عاجل وزارت خارجه برای دریافت حقآبه کشورمان از افغانستان

رئیس کمیته مرز مجلس با یادآوری نظارت‌های میدانی هیات اعزامی کمیسیون امنیت ملی از مناطق مرزی سیستان و بلوچستان، گفت: وزارت خارجه باید سریعا نسبت به دریافت حقآبه کشورمان از افغانستان اقدام جدی کند، دولت نیز با ایجاد بازارچه‌های مرزی و بازارچه موقت مصوب مرزی زیرساخت‌های اقتصادی، تولید و اشتغال را در این منطقه فراهم کند.