ضرورت افزایش اختیارات استانداران در سه حوزه بانکی،اقتصادی و صنعتی | پایگاه تحلیلی خبری ملت بیدار آنلاین

ضرورت افزایش اختیارات استانداران در سه حوزه بانکی،اقتصادی و صنعتی

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها مجلس گفت: عمده مسائل و مشکلات مردم در حوزه بانک ها، اقتصاد و صنعت است لذا اگر استانداران در این سه حوزه اختیارات بیشتری داشته باشند می توانند اقدامات موثری در راستای اشتغالزایی و حل مشکل بیکاری جوانان بومی انجام دهند.