صنعت خودرو بیمار است/ شوک به صنعت و بازار خودرو با واردات مشروط | پایگاه تحلیلی خبری ملت بیدار آنلاین