صدور مجوزهای شرکت‌های دانش‌بنیان تسهیل و تسریع شود | پایگاه تحلیلی خبری ملت بیدار آنلاین