صدور سند کاداستر برای ۲۶ میلیون هکتار از اراضی ملی در ۴ ماه گذشته | پایگاه تحلیلی خبری ملت بیدار آنلاین