شورش را درآوردند | پایگاه تحلیلی خبری ملت بیدار آنلاین

شورش را درآوردند

خساست آسمان در سایه ی سوء مدیریت‌ها سمفونی غم انگیز را بر پیکر بی جان دریاچه ارومیه می نوازد، به گونه‌ای که جزر و مد دریاچه دیگر توانایی همخوانی با طلوع و غروب خورشید و ماه را ندارد و امروز دریاچه فیروزه ای آذربایجان در یک قدمی خاموشی قرار گرفته است.