شورای انقلاب فرهنگی سیاستگذار است | پایگاه تحلیلی خبری ملت بیدار آنلاین

شورای انقلاب فرهنگی سیاستگذار است

نایب رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی در توئیتی به بررسی موضوع مصوبه غیرقانونی کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه با رئیس جمهوری اشاره کرد.