شاه اردن با نانسی پلوسی درباره منطقه‌رایزنی کرد | پایگاه تحلیلی خبری ملت بیدار آنلاین