«سیمرغ» نمونه ای از ظرفیت‌های بومی علمی و دانش بنیان | پایگاه تحلیلی خبری ملت بیدار آنلاین