سیدکاظم دلخوش نماینده صومه سرا | پایگاه تحلیلی خبری ملت بیدار آنلاین

آقای رئیسی، این ره که می روید به ترکستان است!

نماینده صومعه سرا گفت: وزیر پیشنهادی عزیز است. در دفاعیات، آقای رئیس‌جمهور گفتند ایشان با مدرسه و کتاب آشناست؛ شما دو میلیون معلم و فرهنگی دارید. آموزش و پرورش آدم‌های مدیر کم ندارد چرا کاری می‌کنید که فرهنگیان از شما برنجند؟